Na skalickom ľade Pálffy a vyše 200 detí

17.01.2016 20:43

Už od soboty to na skalickom zimnom štadióne vyzeralo ako v úli.  A to usilovní tréneri a dobrovoľníci ešte len pripravovali priestory hokejového stánku pre nedeľné podujatie Deti na hokej. Očakávania boli naozaj veľké, klub MHKM Skalica, n.o., ktorého čestným prezidentom je majster sveta Žigmund Pálffy, vyhlásil toto podujatie za svoju najdôležitejšiu akciu v sezóne a tak sa k nemu naozaj všetci zástupcovia klubu aj postavili. Počas celého decembra navštevovali základné školy v Skalici a blízkom okolí s cieľom nájsť čo najviac zvedavých detí, ktoré by sa radi postavili na korčule a odskúšali si ľadový hokej na vlastnej koži.  Snahu klubových  organizátorov významne podporili aj predstavitelia mesta.

Tlačenica na skalickom ľade počas akcie projektu SZĽH Deti na hokej, foto rp

Tak ako každá  úprimná snaha, aj táto bola korunovaná úspechom a v nedeľné popoludnie praskal skalický zimný štadión vo švíkoch. Tréneri na čele s Martinom Hrnčárom mali plné ruky práce. Na ľade sa totiž tmolilo vyše 200 deťureniec!

Ktože by nechcel mať fotografiu s majstrom sveta Žigmundom Pálffym, ktorý výdatne podporuje hokej mladých v Skalici, foto Miroslav Mindas

Niektorí sa tešili na hokej, iní na to, že sa budú môcť pokorčuľovať a odfotiť  sa so Žigom Pállfym a ďalší zase na to, že budú môcť ochutnať pravý skalický trdelník, ktorý medzi občerstvením nesmel chýbať.

V prvých ozajstných dresoch, foto Miroslav Mindas

Súčasťou podujatia bola aj výstava výtvarných prác detí základných a materských škôl zo Skalice a okolia na tému „Hokej“.  Diela malých výtvarníkov  a výtvarníčok boli naozaj krásnym spestrením prostredia na zimnom štadióne.

Zaujala aj výstava výtvarných prác detí základných a materských škôl zo Skalice a okolia na tému „Hokej“. Foto Miroslav Minďáš

Úsmevy i veselý džavot  malých športovcov prezrádzali, že všetci odchádzali z vydarenej akcie spokojní.  Ich usilovné snaženie sa na ľadovej ploche popri radosti z pohybu, šantenia našli odmenu aj v darčekoch, ktoré okrem Slovenského zväzu ľadového hokeja  a MHKM Skalica, n.o. venovala pre toto podujatie aj Antidopingová agentúra Slovenska.

Malí Skaličania pred tréningovou úlohou, foto Miroslav Mindas

V Skalici sme zažili niečo, čo musí potešiť srdce každého, kto  má hokej úprimne rád. Videli sme, ako sa deťom rozdávali bývalí kvalitní hokejisti. Je to naozaj veľmi dôležitý moment na ceste vpred. Každého športovca pri postupe nahor okrem vlastnej tvrdej práce a šikovnosti posúvali vyššie obetavosť, láska, vášeň a energia mládežníckych trénerov a funkcionárov, ktorí sa mu venovali ešte v čase, keď o jeho skvelej budúcnosti takmer nikto netušil. Aby mohli vyrastať rovnako kvalitní športovci, je potrebné, aby tí, čo už zažili úspech, posúvali túto obetavosť, lásku, vášeň a energiu svojim nástupcom, malým športovcom, ktorí raz môžu byť rovnako úspešní ako oni. Chcela by som sa preto poďakovať Žigmundovi Pálffymu za jeho aktívny prístup k deťom a rodičom počas celého nedeľňajšieho  podujatia. Jedno veľké ĎAKUJEM tiež patrí Miroslavovi Lipovskému, ktorý venoval veľa času a energie celej organizácii podujatia Deti na hokej v Skalici. Samozrejme poďakovanie patrí každému jednému, kto sa do akcie aktívne zapojil,“ zhodnotila manažérka náborových podujatí SZĽH Diana Kosová.

Chvíľa napätia, žrebujú sa desiati malí šťastlivci, ktorí dostanú výstroj od SZĽH, foto Miroslav Mindas