Slovenský zväz ľadového hokeja štartuje projekt DETI NA HOKEJ

06.10.2015 22:00

Už v sobotu 31. októbra 2015 odštartuje Slovenský zväz ľadového hokeja sériu podujatí pod názvom DETI NA HOKEJ. Cieľom tohto projektu je prilákať deti späť na zimné štadióny a zábavnou formou priblížiť hokej najmenším účastníkom aj ich rodičom. Prioritným záujmom Slovenského zväzu ľadového hokeja je pomôcť klubom, ktorým každoročne klesá členská základňa k tomu, aby v blízkej či menej blízkej budúcnosti dokázali opäť vytvoriť konkurencieschopné družstvá vo všetkých kategóriách hokejových tried.

Pilotné podujatie sa uskutoční na Zimnom štadióne v Prievidzi, kde si od 14-tej hodiny budú môcť prísť ochutnať hokej deti z mesta aj blízkeho okolia. Garanciou kvality podujatia je účasť trénera seniorskej reprezentácie Zdena Cígera, ktorý sa bude venovať najmenším, ale dokáže odpovedať aj na otázky zvedavých rodičov. Druhým zaujímavým hosťom podujatia bude vĺčik Goooly, maskot minulých a aj plánovaných Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktorý bude predovšetkým dohliadať na úsmevy detských účastníkov.

Slovenský zväz ľadového hokeja okrem dobrej nálady a úsmevu, prinesie všetkým zvedavcom krásne hokejové dresy, nálepky, náramky a pracovné zošity s hokejovou tématikou. V závere podujatia vyžrebuje tréner Zdeno Cíger nových majiteľov 10 hokejových výstrojov, ktoré im budú poskytnuté bezodplatne počas celej doby ich využívania. V prípade ich nevyužitia alebo ukončenia ich používania prepadnú v prospech miestneho hokejového klubu, ktorý ich bude môcť poskytnúť ďalším malým záujemcom o hokej.

Podujatie je určené deťom vo veku 5 - 10 rokov a pre ich rodičov, pre ktorých je pripravených množstvo zábavných aktivít na ľade aj mimo neho. Pre účasť na stanovištiach priamo na ľadovej ploche je potrebné priniesť si akúkoľvek prilbu, zimné rukavice a korčule. Organizátori podujatia však do zásoby pripravili 10 párov malých hokejových korčúľ, aby si čaro ľadovej plochy mohli vyskúšať aj tie deti, ktoré doma korčule nemajú.

-DK-