Vyhodnotenie prvého ročníka projektu DETI NA HOKEJ

01.04.2016 11:04

Projekt Deti na hokej je náborovým projektom Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý má za cieľ vrátiť deťom radosť z hokeja a priviesť ich naspäť na zimné štadióny.

Prvý ročník projektu prebiehal od 31. októbra 2015 do 20. marca 2016. Počas tohto obdobia podujatie „Deti na hokej“ zavítalo do 23 miest na Slovensku. V každom hokejovom klube, ktorý bol spoluorganizátorom podujatia bolo odovzdaných 10 hokejových výstrojov priamo do rúk malým účastníkom. Slovenský zväz ľadového hokeja teda v uplynulej sezóne v rámci tohto projektu rozdal 230 štartovacích výstrojov, ktoré sa stali majetkom klubu, no vyžrebovaní účastníci ho môžu používať bezplatne dokedy budú potrebovať.

Projektu sa mohol zúčastniť každý klub, ktorý prejavil o jeho zorganizovanie záujem. Pred dohadovaním kalendára podujatí sme oslovili všetky slovenské hokejové kluby, ktorým sme prostredníctvom emailu zaslali podrobné informácie o plánovanom projekte aj s informáciou o možnosti sa do neho prihlásiť. Pôvodne plánovaných 20 podujatí sme na základe záujmu a finančných možností navýšili ešte o ďalšie 3.

Podujatie prebiehalo formou zážitkových stanovíšť, ktoré boli umiestnené priamo na ľadovej ploche. Každý zvedavý účastník si mohol na vlastnej koži vyskúšať napríklad streľbu na hokejovú bránu, slalom pomedzi kužele a prekážky, mnoho zábavných cvičení pri zbieraní predmetov a korčuliarskej ZOO a v neposlednom rade aj ľadový hokej. Na jednotlivých stanovištiach sa deťom venovali licencovaní tréneri a trénerky spoluorganizujúcich hokejových klubov. Pre deti bolo počas podujatia pripravené malé občerstvenie a teplý čaj. Každý účastník si z podujatia odniesol účastnícky diplom a malé upomienkové predmety ako nálepky a náramky. Pre účely tohto projektu bol vytvorený pracovný zošit s rôznymi úlohami, hlavolamami a omaľovánkami, ktorý  má za cieľ deťom aj doma pripomenúť, že hokej je naozaj zábavný. Počas všetkých podujatí sa deťom venoval maskot MS 2019 vĺčik GOOOLY a v prípade možností aj maskoti miestnych hokejových klubov.

Podujatie svojou účasťou a aktívnou činnosťou podporili aj niektoré legendy slovenského hokeja a taktiež viacerí hrajúci hokejisti. Tri najzvučnejšie mená, ktoré boli súčasťou pilotného ročníka projektu Deti na hokej, sú Zdeno Cíger, Žigmund PálffyIgor Liba. Ich meno výrazne pomohlo k zvýšeniu účasti v jednotlivých mestách. Okrem nich tento projekt podporili aj bývalí reprezentanti Jaromír Dragan a Slavomír Ilavský a spomedzi hrajúcich hokejistov Marek Uram, Radovan Puliš, Samuel Baroš, Daniel Rzavský, Tomáš Pokrivčák, Matej Dírer a ďalší.

Projektu sa zúčastnilo celkom 2571 detí, z toho 747 dievčat a 1824 chlapcov.  Najviac detí sa projektu zúčastnilo v Žilinskom a  Trnavskom kraji (535). V Trnavskom kraji sme však organizovali o jedno podujatie menej. K vysokej účasti tu výrazne prispela mohutná aktivita funkcionárov dvoch hokejových klubov MHKM Skalica (236) a HK 91 Senica (171), v ktorých sme zaznamenali dve najvyššie účasti prvého ročníka. S výnimkou Bratislavského kraja sa projekt uskutočnil v každom zo siedmych ďalších krajov Slovenska:

Trnavský kraj             – 3 podujatia (535 detí)

Žilinský kraj               – 4 podujatia (535 detí)

Košický kraj              – 4 podujatia (387 detí)

Trenčiansky kraj        – 3 podujatia (350 detí)

Prešovský kraj          – 2 podujatia (270 detí)

Nitriansky kraj           – 3 podujatia (262 detí)

Banskobystrický kraj – 4 podujatia (232 detí)

 

Po ukončení projektu sme vykonali prieskum po všetkých kluboch, ktoré boli do projektu zapojené s otázkou, koľko detí pribudlo do hokejových prípraviek po zorganizovaní takéhoto podujatia. S potešením môžeme vyhodnotiť, že z 2571 zúčastnených detí sa do hokejového tréningového procesu po podujatiach zapojilo 301 nových hokejistov a hokejistiek, čo je takmer 12% zúčastnených detí.

 

Tabuľka: Sumár podujatí Deti na hokej podľa jednotlivých hokejových klubov.

 

Chlapci

Dievčatá

Spolu

Počet nových detí po podujatí

%

Banskobystrický kraj

173

59

232

35

15,09

HK Rimavská Sobota

59

23

82

15

18,29

HK Brezno

39

16

55

10

18,18

HKM Zvolen

66

18

84

7

8,33

HC 07 Detva

9

2

11

3

27,27

Košický kraj

282

105

387

41

10,59

HK Mládež Michalovce

85

42

127

6

4,72

HKM 98 Rožňava

63

16

79

18

22,78

MŠK Mládeže Trebišov

68

29

97

5

5,15

Liba Academy 11

66

18

84

12

14,29

Nitriansky kraj

172

90

262

28

10,69

HC Zlaté Moravce

66

31

97

10

10,31

HK Lokomotíva Nové Zámky

53

28

81

8

9,88

HC Topoľčany

53

31

84

10

11,90

Prešovský kraj

176

94

270

22

8,15

Spiš Indians Levoča

111

60

171

15

8,77

MHK Humenné

65

34

99

10

7,07

Trenčiansky kraj

266

84

350

71

20,29

MŠHK Prievidza

85

48

133

20

15,04

HK Nové Mesto nad Váhom

101

13

114

29

25,44

HK 95 Považská Bystrica

80

23

103

22

21,36

Trnavský kraj

380

155

535

50

9,35

MHKM Skalica

163

73

236

22

9,32

HK 91 Senica

120

51

171

18

10,53

HK Havrani Piešťany

97

31

128

10

7,81

Žilinský kraj

375

160

535

55

10,28

MHK Dolný Kubín

102

39

141

10

7,09

MHK Ružomberok

108

31

139

18

12,95

MsHKM Žilina

108

45

153

8

7,84

HK Medokýš Turčianske Teplice

57

45

102

15

14,71

SPOLU:

1824

747

2571

301

11,75