Rodičom

Táto stránka je venovaná všetkým zvedavým rodičom, ktorí majú starosť o správny rozvoj svojho dieťaťa. V pravidelných intervaloch budeme prinášať články o úlohe rodiča v hokejovom živote malého športovca. Taktiež sa budeme snažiť dávať sem nové inšpirácie a nápady ako môže rodič pomôcť svojmu potomkovi k úspechu.

Dnes je už rodič nevyhnutnou súčasťou práce s mládežou, preto sa nechceme tejto téme vyhýbať, ale naopak, radi by sme sa jej naplno venovali.